afscheid Herman van der Bij

20 juni 2019 hielden de leden van SAGANET de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), dit keer weer aan hand van een aangepaste versie van het ALV-spel dat we een paar jaar geleden ook speelden.

We hebben met prachtige woorden van Marieke de Wijse afscheid genomen van Herman van der Bij als voorzitter van Saganet. We zullen hem enorm missen en bedanken hem voor zijn enorme bijdrage aan onze vereniging. Verder hebben we twee kersverse nieuwe bestuursleden: Ivo de Nooijer en Peter van Lent die we graag even voorstellen.

Ivo de Nooijer

Ivo de Nooijer: “Ik ben Ivo de Nooijer en, net als vele Saganet leden, speel ik zo lang ik me kan herinneren spellen. Ik geloof dat spellen voor ieder mogelijkheden bieden, om te onderzoeken, te leren, te vertellen of in competitie te treden. Spellen spelen maakt creatief. Ik heb in de loop van de jaren bijgedragen aan ontwikkeling van kleine spellen, zo heb ik een spel voor kinderen over het thema vreemdelingen gemaakt. Ook heb ik met een aantal Amerikaanse ontwerpers gewerkt zoals Mark Herman, Eric Lee Smith en Nick Karp. In mijn werk bij de universiteit Leiden of op conferenties gebruik ik veel spellen. Zowel om mensen een andere rol te laten beleven als om te onderzoeken wat er kan gebeuren als groepen met andere achtergronden met elkaar samenwerken of botsen. Mijn achtergrond als jurist en historicus geven mij daarnaast een goede basis voor het bestuurslidmaatschap.”

Peter van LentPeter van Lent: “Als mensen betekenis zoeken in hun werk en daarin willen/moeten veranderen realiseren ze dat in relatie met andere mensen in een bepaalde context. Die context kan heel direct zijn zoals een team met een bepaalde opdracht of meer indirect zoals een organisatie die een strategie wil realiseren. Gedrag op zich is betekenisloos. Het krijgt pas betekenis in relatie met anderen in een bepaalde context. Daar help ik individuen en teams mee op weg. Dat is de kern van mijn werk als veranderkundige. Een game of een simulatie kan daarin een belangrijk instrument zijn. Mensen zijn dan real time bezig zijn met hun intentie en gedrag en het effect ervan in hun omgeving. Als facilitator is het vervolgens mijn taak om veiligheid te creëren waardoor mensen ermee kunnen experimenteren. Dat vind ik bijzonder fascinerend”.

Hierbij een kort beeld van komend jaar: we zetten sterk in op de Saganet Award met een jury bestaande uit personen uit MBO, HBO en WO om daarmee een groter bereik te realiseren onder de studenten gaming in Nederland en potentiële nieuwe jonge leden, zoals ‘The Young Gamers’ tijdens de ALV voorstelden. We willen dit, zoals tevens voorgesteld bij de ALV, ook breder delen in ons netwerk. Zo presenteren de winnaars van afgelopen jaar op de uitreiking van dit jaar wat ze met het prijzengeld hebben gedaan, zodat de studenten ons en elkaar kunnen inspireren en waardoor ze zich meer verbonden voelen aan Saganet. Daarnaast hebben we interviews laten uitvoeren met de winnaars wat een mooi beeld geeft van beide winnaars en een verslag van de uitreiking van de Saganet Award 2018, die je binnenkort via de site kunt lezen. Houd deze dus in de gaten!

Daarnaast willen we de ingezette richting waarbij we verschillende netwerken en conferenties in de breedte van ons vakgebied toegankelijk maken voor onze leden voortzetten. Daarbij is een doel voor komend jaar dat ook te evalueren en dat duidelijker uit te dragen, tevens een goed punt dat werd ingebracht tijdens de ALV. Bij de ALV kwam ook een goed punt naar voren waarop we kunnen evalueren: het aantal extra leden dat het oplevert. Daarnaast willen we de ervaringen van onze leden beter in beeld brengen per conferentie en dit explicieter binnen ons netwerk delen, tevens met foto’s.

In dat licht willen we ook met jullie evalueren hoe het ALV game bevallen is, en samen met jullie bepalen wat we gaan doen met de ideeën die jullie aangedragen hebben. We kunnen jullie energie en ondersteuning goed gebruiken bij de uitvoering van de plannen. Als er iets is dat je wil oppakken meld je dan aan, het bestuur zal je ondersteunen en mogelijk maatjes voor je zoeken om samen initiatieven handen en voeten te geven, want er kwam geweldige ideeën van jullie die zeker niet op de plank moeten blijven liggen. Jullie kunnen ervan uit gaan dat het bestuur ook een aantal dingen oppakt. Het winnende initiatief van Seganet om tot een prachtige promotiekit te komen wordt verder uitgewerkt en opgepakt door Ivo de Nooijer met ondersteuning van een goede communicatie student.

Samenvattend zijn onze doelen voor 2019:

  • Ontwikkeling van een promotiekit, het winnende idee van de ALV;
  • De ingezette lijn waarbij we zowel aansluiten bij andere conferenties als onze eigen seminars organiseren voortzetten, maar dit jaar ook te evalueren op aantal leden dat het oplevert en hoe de leden de seminars vonden;
  • Verslagen van de conferenties en evaluaties maken en deze delen via onze verschillende media;
  • Een groter bereik onder studenten genereren met de Saganet Award en deze ook binnen ons netwerk aandacht geven (zoals nu ook is gedaan voor de Saganet Award 2018).