BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.6.4//EN TZID:Europe/Amsterdam X-WR-TIMEZONE:Europe/Amsterdam BEGIN:VEVENT UID:75@saganet.nl DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20240215T140000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20240215T173000 DTSTAMP:20240122T075411Z URL:https://www.saganet.nl/events/gamification-serious-gaming-virtual-real ity/ SUMMARY:Samenwerking Noord - Gamification & Serious Gaming DESCRIPTION:Tijdens dit event hoor je waarom DUO\, Xtract\, NHL Stenden\, Hanzehogeschool\, Eraneos en andere leden voor gamification of het ontw ikkelen van serious games hebben gekozen.  Naast een panelgesprek zijn er meerdere breakouts waarbij games worden ervaren en besproken\, van anal oog tot virtual reality.\nPanelgesprek met:\n• Claudine Koers\, Busines s Development Manager Eraneos/Gaming Works B.V.\n• Jurian Jilderda\, Pro duct Owner DUO\n• Michel Wekema\, Concernfunctionaris Informatiebeveil iging Provincie Groningen\n• Tessa Oosterwijk- Entius\, Masterstudent Serious Gaming NHL Stenden\n• Steven de Rooij\, Senior Docent-onderzoeke r Master serious gaming NHL Stenden\n• Arjan van Houwelingen\, Docent-on derzoeker Hanzehogeschool Groningen\n \;\n\nhttps://samenwerkingnoord. nl/event/gamification-serious-gaming/ LOCATION:Provinciehuis\, Martinikerkhof 12\, Groningen\, 9712 JG\, Nederlan d X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Martinikerkhof 12\, Groning en\, 9712 JG\, Nederland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Provinciehuis:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Amsterdam X-LIC-LOCATION:Europe/Amsterdam BEGIN:STANDARD DTSTART:20231029T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR