BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.6.4//EN TZID:Europe/Amsterdam X-WR-TIMEZONE:Europe/Amsterdam BEGIN:VEVENT UID:72@saganet.nl DTSTART;TZID=Europe/Amsterdam:20240227T140000 DTEND;TZID=Europe/Amsterdam:20240227T180000 DTSTAMP:20240219T124526Z URL:https://www.saganet.nl/events/saganet-awards-2024/ SUMMARY:SAGANET Awards 2024 DESCRIPTION:Kom je ook naar de Saganet Awards op 27 februari op de Haagse H ogeschool in Den Haag om 14:00? Ook dit jaar hebben we weer vele kwalitat ieve inschrijvingen gekregen. Momenteel is de jury - bestaande uit Brahim Harmane\, Hans Luyckx en Diederik Stolk - druk bezig met de selectie van de finalisten.\n\nOp 27 februari beginnen we om 14:00 het programma ziet e r als volgt uit.\n\n We beginnen met een korte pitch van elk spel door de rookie gamemakers\n Dan is het tijd om de spellen te spelen in 2 of 3 ro nden van elk 45 minuten.\n Vervolgens wordt het tijd om te kiezen. De pub lieksprijs van €500\,- wordt gekozen door het publiek dmv stemmen.\n De juryprijs van €1000\,- wordt bepaald door de jury.\n\nNa de bekendmakin g is het tijd voor een borrel. Voor Saganet leden is er de mogelijkheid om te dineren.\n\nWil jij als lid mee-eten? Laat ons weten bij je inschrijvi ng\, of mail even!\n\nMeer weten over de awards? Bezoek https://www.sagane t.nl/saganet-award/.\n\n \;\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n14:00 – Start progr amma\n14:05 – Pitches van finalisten (2 min per inzending)\n14:45 – St art ronde 1\n15:30 – Start ronde 2\n16:15 – Stemmen en uitreiken publi eks- en juryprijs.\n16:30 – Keynote Hans Luyckx over hoe wordt je een ge slaagde gamemaker\n16:50 – Uitreiking prijs\n17:00 – Borrel bij Xieje \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDe Final isten\nDit jaar hebben we een aantal mooie spellen geselecteerd van zes ro okie gamemakers. Tijdens de Awards heb je de mogelijkheid om deze games te spelen!\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\nHet Omgaan met Geld Spel van Naïma Ouled L’Kadi\nHet doel van het OMG-bordspel is om de professional te laten ervaren wat voor veel van onze medemensen de dagelijkse realiteit is\; het leven met schuld en/in armoede. Het is spel een simulatie van de wereld van tekorten. Het g aat namelijk over het hebben van schulden en de struggles die dat met zich meebrengt. Geldzorgen hebben doet iets met mensen. Hulp- en dienstverlene rs worden niet getraind op de belevenis en de ervaring die mensen hebben m et schulden/in armoede leven. Dat zorgt ervoor dat gedrag van mensen met g eldzorgen vaak niet begrepen wordt. Dat is een gemiste kans\, want met de juiste ondersteuning kunnen mensen wel uit de geldzorgen komen. Dat is moe ilijk\, maar niet onmogelijk. Kijk de introductievideo of de aftermovie van de spellancering 16 november 2023 OMG Bordspellancering\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nInfected doo r Jeroen de Graauw MSc en collega’s van het Graafschap College\nInfect ed is een serious game die zorgprofessionals in opleiding in staat stelt k linisch redeneren methodieken te oefenen. Zij verzamelen informatie en mak en keuzes die van invloed zijn voor het grotere geheel. Meer weten?\n\nHet doel van de game is het toepassen van klinisch redeneren vaardigheden en met name het gebruiken van verpleegkundige methodieken en redeneerhulpen o m informatie te verzamlen.\n\nIn de game moeten deelnemers elkaar betrekke n bij besluiten en oefenen ze hun besluitsvormingsvaardigheden. Aan de han d mini-games lossen deelnemers puzzels op om aan informatie te komen en co mbineren keuzes die zij maken.\n\nCheck de handleiding of kijk deze vide o https://youtu.be/ivh-Kmzeyas\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMenstruatie Frustratie door Michelle de S mit\nHet doel van het spel is om jongeren te informeren over menstruatie e n alles wat daarbij komt kijken\, aangezien velen van hen niet precies wet en wat het inhoudt. Daarnaast fungeert dit spel als een hulpmiddel voor ou ders om het gesprek over dit onderwerp te beginnen en te sturen. Aangezien ouders vaak meer weten over menstruatie dan hun kinderen\, zijn er elemen ten toegevoegd om het voor hen ook leuk te maken. Dit wordt gedaan in de v orm van weetjeskaarten\, mythes\, feiten en informatie over menstruatiepro ducten die ze mogelijk nog niet kennen.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRealm of Knowledge van Sinja de Block\nRe alm of Knowledge is een educatieve Table-Top RPG die ik ontwikkeld heb om de motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren. He t betreft het Moderne Vreemde Talenonderwijs en specifiek Engels omdat ik Engels geef. Het is uitgevoerd in VWO 4 en zal binnenkort gebruikt worden in VWO 4\, VWO 5 en HAVO 4\, maar kan aan elk niveau en onderwerp dat beha ndeld moet worden aangepast worden. Met het spel ervaren leerlingen meer a utonomie\, meer competentie\, meer veiligheid en meer verbintenis (zie: R ealm of Knowledge: A Quest for Motivation door Sinja de Block\, 2023). Di t zijn volgens het Ministerie van Onderwijs\, Wetenschap en Cultuur kernvo orwaarden om meer motivatie te krijgen.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFifteen Hours Flooding van Jehezkiel Jo rdan Kodradjaya en Samuel Šebok\nSamuel en Jehezkiel hebben als onderdee l van hun studie een wargame ontwikkeld over een crisis situatie in Baarlo . Deze game is erop gericht crisismanagers dichter bij de ervaringen en vi ndingrijkheid van gewone mensen tijdens de evacuatie uit een gebied dat be dreigd wordt door overstromingen te brengen. Wanneer de hulpdiensten te du n gespreid zijn\, hoe kunnen burgers zichzelf dan helpen? Als inwoners nie t genoeg middelen of tijd hebben\, hoe verkrijgen zij dan meer? De spelers zullen deze ideeën verkennen in dit oorlogsspel\, gebaseerd op de evacua tie van het dorp Baarlo tijdens de Limburgse overstroming van 2021. Doel 1 : De ervaringen van de Baarlo-bewoners tijdens de evacuatie tentoonstellen ...die de dilemma's waar zij voor stonden vertegenwoordigt. ...die de inv loed van burgerbetrokkenheid vertegenwoordigt. Doel 2: Verschillende netwe rken van burgerbetrokkenheid identificeren.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMindful Choices van Nayi Dim\n"Mind ful Choices" is een spel waarin spelers verschillende gebieden van hun lev en balanceren door middel van resource managment. Het richt zich op mental e welzijn door het voorleggen van scenario's aan de speler. Deze scènes w eerspiegelen situaties uit het echte leven waarin de speler weloverwogen b eslissingen neemt om burn-out te voorkomen en hun mentale gezondheid te ve rbeteren. Het spel daagt spelers uit om zich aan te passen om de balans in hun eigen leven te verkennen. Het maakt gebruik van kaarten en een spelbo rd om de hulpbronnen van de speler bij te houden terwijl hij streeft naar een gebalanceerde lifestyle. Ontworpen zowel voor professionals in het mid den van hun carrière als voor studenten\, "Mindful Choices" biedt praktis che inzichten in verschillende aspecten van hun drukke levensstijl.\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.saganet.nl/wp-content/uploads/2023/1 2/Screenshot-2023-12-04-at-15.00.27.png LOCATION:Haagse Hogeschool\, Johanna Westerdijkplein 75\, Den Haag\, Nederl and X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Johanna Westerdijkplein 75\ , Den Haag\, Nederland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Haagse Hogeschool:geo:0, 0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Amsterdam X-LIC-LOCATION:Europe/Amsterdam BEGIN:STANDARD DTSTART:20231029T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR