Jaarplanning 2021

Elk seminar (eigen of gesponsord) kent de volgende fases in de nieuwsbrief/communicatie:

(1) Save the date
(2) Oproep voor inhoud (eigen seminars) 
(3) Programma – Ook plaatsen op LinkedIn
(4) Herinnering
(5) Terugblik

Alleen programma plaatsen op LinkedIn. Hoofdmedium is de website. Aantal bestuursvergaderingen en nieuwsbrieven beperken. Na het Voorjaarsseminar zie je een structuur ontstaan. Rondom de voorbereidingen van de ALV 2022 moet die nog worden gevormd.

Opstellen jaarrekening en jaarverslag 2020
Bestuursvergadering - Week 2, 13 januari 2021
Opstellen begroting en jaarplan 2021
Nieuwsbrief versturen - Week 4, 25 januari 2021

Naar leden en geïnteresseerden

Save the date ALV (1) – Alleen leden

Save the date Winterseminar (1)

Programma Winterseminar (3)

 

Bestuursvergadering - Week 3, 22 januari 2021
Controleren jaarrekening door Kascommissie - Week 3: 23 januari 2021
Gamedidactiek - Week 3: 19 januari 2021

Online

WINTERSEMINAR - Week 7: donderdag 18 februari 2021

Online

Herinnering versturen - Week 9, datum

Naar leden

Herinnering ALV (4)

Bestuursvergadering - Week 9, maandag 1 maart 2021

Voorbereiding ALV afronden

ALGEMENE LEDEN VERGADERING - Week 9: woensdag 3 maart 2021

Online

Kennismaking nieuwe bestuursleden - Week 10, 8 maart 2021
Bestuursvergadering - Week 12, 22 maart 2021
Nieuwsbrief versturen - Week 12, 24 maart 2021

Naar leden

Save the date Voorjaarsseminar (1)

Save the date Zomerseminar (1)

Save the date Najaarsseminar (1)

Nieuwsbrief versturen - Week 15, donderdag 15 april 2021

Naar leden en geïnteresseerden

Terugblik ALV (5)

Programma Voorjaarsseminar (3)

Save the date Zomerseminar (1b)

Herinnering versturen - Week 19, maandag 10 mei 2021

Naar leden

Herinnering Voorjaarsseminar (4)

Oproep inbreng Zomerseminar (2)

Hou met de datum rekening met de deadline voor bestellen borrelpakketten

Aankondiging contributieheffing (en opzeggen voor 1 juni)

VOORJAARSSEMINAR - Week 20: donderdag 20 mei 2021

Online

Bestuursvergadering - Week 21, maandag 24 mei 2021

Online

Evalueren Voorjaarsseminar

Voorbereiden Zomerseminar

Nieuwsbrief versturen - Week 23, donderdag 10 juni 2021

Naar leden en geïnteresseerden

Terugblik op Voorjaarsseminar (5)

Programma Zomerseminar (3)

Save the date Najaarsseminar (1b)

Contributie prolongatie - Week 24, dinsdag 15 juni 2021

Alleen in 2021 contributie per 1 juli. Daarna naar 1 januari.

Herinnering versturen - Week 33, woensdag 18 augustus 2021

Naar leden

Herinnering Zomerseminar (4)

Oproep inbreng Najaarsseminar (2)

ZOMERSEMINAR - Week 35: dinsdag 31 augustus 2021
Bestuursvergadering - Week 36, donderdag 9 september 2021

Zou een offline bestuursvergadering lukken?

Evalueren Zomerseminar

Voorbereiden Najaarsseminar

Voorbereiden SAGANET Award

Nieuwe bestuursleden selecteren om te benaderen

Oud bestuursleden uitnodigen voor afscheidsetentje (Rob, Nico, Peter en Kirsten)

Nieuwsbrief versturen - Week 39, donderdag 30 september 2021

Naar leden en geïnteresseerden

Terugblik op Zomerseminar (5)

Programma Najaarsseminar (3)

Save the date Connections NL (1)

Nieuwsbrief/Herinnering versturen - Week 44, 8 november 2021

Naar leden

Herinnering Najaarsseminar (4)

Save the date Winterseminar (1)

Oproep inbreng Winterseminar (2)

Programma Connections NL (3) – Ook naar geïnteresseerden

Herinnering Connections NL (4) ?

Save the date Gamedidactiek 2022 (1) – Ook naar Gamedidactiek geïnteresseerden

Aankondiging contributieheffing (en opzeggen voor 1 december)

NAJAARSSEMINAR - Week 45: dinsdag 9 november 2021

Fysiek indien mogelijk ivm Coronamaatregelen, anders online

Presenteren SAGANET Award (SPELEN) (uitgesteld naar het winterseminar ivm het aantal aanmeldingen)

Uitreiken SAGANET Award (uitgesteld naar het winterseminar ivm het aantal aanmeldingen)

Nieuwe bestuurslid/-leden polsen

CONNECTIONS NL - Week 49, 6/7 december 2021
Bestuursvergadering - Week 47, maandag 22 november 2021

Online

Evalueren Najaarsseminar

Voorbereiden Winterseminar en jaarafsluiting

Nieuwsbrief versturen - Week 50, donderdag 16 december 2021

Naar leden en geïnteresseerden

Terugblik op Najaarsseminar (5)

Terugblik op Connections NL (5)

Programma Winterseminar (3)

Programma Gamedidactiek 2021 (3)

Save the date ALV, Voorjaars-, Zomer- en Najaarsseminar 2022 (1)

Contributie prolongatie - Week 5, woensdag 15 december 2021

Opzeggingen moeten al binnen zijn per 1 december

Opstellen jaarrekening en jaarverslag 2021 - week 1, maandag 3 januari 2022

Kan al na het laatste evenement worden gestart. Geen nieuwe omzet meer. Wel opzeggende leden.