Contributieverhoging

Afgelopen ALV heeft de ledenvergadering het voorstel van het bestuur voor de eerste verhoging van de contributie sinds 2004, in het bestaan van SAGANET, overgenomen. De belangrijkste reden voor de verhoging naar 60 euro is dat er tegenwoordig zoveel seminars worden georganiseerd en ondersteund dat het tijd wordt om weer een meer sluitende begroting te krijgen. Afgelopen jaren hebben we flink ingeteerd op de (ruime) reserves en nu teren we in met mate. Daarnaast vinden we het nog steeds een schappelijke prijs voor een lidmaatschap van een netwerkclub, zelfs al zou je maar twee bijeenkomsten bezoeken. Zeg nu zelf, wat is drie tientjes voor een inhoudelijke interessante bijeenkomst inclusief lunch of diner?

Spelregels betalen contributie

Daarnaast wil ik je op de spelregels wijzen rondom het betalen van het lidmaatschap en het beëindigen ervan. De contributie wordt jaarlijks rond de eerste van de maand waarin je lid bent geworden aan je gefactureerd. Er volgt geen vooraankondiging: je ontvangt gewoon een factuur.

Ik zal je de maand erop herinneren indien nodig. Een maand later doe ik dat nog een keer en dan ga ik de vordering ter incasso aanbieden. De invorderingskosten van 40 euro (of meer) ben je 15 dagen na de tweede herinnering al verschuldigd. Laat het zo ver niet komen! De minst leuke taak van penningmeester is namelijk leden herinneren aan het betalen van hun contributie. Je doet er niet alleen mij, maar ook jezelf een plezier mee door tijdig te betalen.

Spelregels opzeggen lidmaatschap en contributie

Mocht je via de factuur eraan worden herinnerd dat je eigenlijk je lidmaatschap wilde opzeggen, dan ben je helaas te laat. Je dient namelijk uiterlijk een maand voordat je de factuur ontvangt je lidmaatschap via de website (of mailtje) op te zeggen. Je kunt alsnog opzeggen als je de factuur of de eerste herinnering ontvangt, maar dan blijf je dus nog een klein jaar lid én je bent de contributie verschuldigd.

Je lidmaatschap beëindigen door je contributie niet te betalen, is mogelijk. Het bestuur zal dan namens de vereniging je lidmaatschap opzeggen. Echter, je blijft de contributie verschuldigd.

Wijzigingen en aanmeldingen niet doorgekomen

Door een fout van de websitesoftware zijn wijzigingen en aanmeldingen via het formulier op de website tussen eind april en eind juni niet aangekomen. Inmiddels werkt alles weer. Mocht je in die periode iets hebben doorgegeven, dan vraag ik je dat opnieuw te doen. Je mag me ook mailen op penningmeester@saganet.nl. Sorry voor het ongemak!

Carel Ketelaars