SAGANET

Offline of online, digitaal of manueel, bij SAGANET komt expertise op het gebied van alle serious games en spelsimulaties in alle verschijningsvormen samen. SAGANET, de Simulation and Gaming Association – The Netherlands, is dé Nederlandse vereniging voor mensen die zich bezig houden met spelsimulaties. Een professioneel platform, maar bovenal een ontmoetingsplek voor ontwikkelaars, onderzoekers, consultants, trainers en facilitators. Kennis delen en gelijkgestemden ontmoeten is de kern van onze vereniging.

De Nederlandse vereniging voor spelsimulatie-professionals

SAGANET bestaat in de huidige vorm sinds 2004, maar is in de praktijk al langer actief: in 1994 werd door enthousiaste bezoekers van een internationaal congres onze voorloper SPIN opgericht. In 2004 werd dit informele netwerk omgezet in een vereniging en inmiddels is SAGANET uitgegroeid tot een actieve vereniging met zo’n 100 leden. SAGANET wil het gebruik van serious gaming w.o. spelsimulaties bevorderen, door het ontwikkelen en delen van kennis. Mede doordat de vereniging gelieerd is aan de International Simulation and Gaming Association (ISAGA) is een uitgebreid, onafhankelijk kennisnetwerk ontstaan.

De kracht van SAGANET

Voor onze leden vormt het netwerk de grote kracht van SAGANET. Binnen de vereniging leg je eenvoudig contact met andere professionals, jonge enthousiastelingen en oude rotten in het vakgebied. Om oplossingen te vinden voor problemen waar je tegenaan loopt, om nieuwe projecten aan te gaan en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Met ruim dertig jaar aan spelervaring binnen onze gelederen zijn dit soort contacten niet alleen nuttig, maar ook erg inspirerend. Omdat SAGANET ook binnen ISAGA een rol van betekenis speelt, beperken de contacten zich niet tot Nederland. Door de open kennisuitwisseling binnen SAGANET hoeven leden het wiel niet opnieuw uit te vinden en profiteren ze van ervaring uit andere sectoren.

Activiteiten

Om kennisuitwisseling te stimuleren organiseert SAGANET vier keer per jaar een seminar: informele, leerzame bijeenkomsten rondom een thema of in festival vorm langs de volgende structuur:

 • Theorie
 • Showcasing
 • Spelen/ervaren
 • Discussie/netwerken

Daarnaast is er contact met andere relevante organisaties waar we leden met korting laten deelnemen aan hun activiteiten.

Zo sponsoren we ook initiatieven van leden, of werken we samen. SAGANET is zo nauw verbonden met Gamedidactiek en met Connections NL. SAGANET leden kunnen dan gratis of met korting deelnemen aan deze conferenties.

Om met name studenten te stimuleren om spelsimulaties te ontwerpen of om ze te bestuderen, reikt SAGANET jaarlijks de SAGANET Award uit voor het beste serious game van een nieuwe ontwerper – al dan niet juist afgestudeerd.

 

Bestuur

Het SAGANET bestuur organiseert verschillende netwerkactiviteiten zoals de seminars. Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met andere gaming gerelateerde organisaties (zoals ISAGA, DiGRA, DGA en SURF SIG Virtuality), met het doel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Nederland en waar mogelijk samen te kunnen werken. Heb je vragen, suggesties voor de seminars, of andere ideeën neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, gekozen door de algemene ledenvergadering. Ieder jaar treedt een aantal leden van het bestuur af en worden tijdens de ALV nieuwe bestuursleden gekozen voor een periode van 3 jaar.

Momenteel zitten de volgende leden in het bestuur (tussen haakjes jaar van aftreden):

 • Jaap de Goede, voorzitter (2026)
 • Arjan van Houwelingen, penningmeester & SAGANET Award (2025)
 • Laura Stal, secretaris (2027)
 • Jennifer van Exel (2025)
 • Tim Goudriaan (2025)

Hoe is SAGANET ontstaan?

In 1994 vond in Ann Arbor (USA) het jaarlijkse internationale gaming & simulation congres van ISAGA plaats. Daar namen relatief veel Nederlanders aan deel. Samen kwamen zij daar tot de conclusie dat het wel erg merkwaardig was om Nederlandse collega’s alleen op buitenlandse congressen te ontmoeten. Er werden afspraken gemaakt voor een informeel en periodiek overleg in Nederland.

Zo ontstond SPIN, het Spelsimulatie Professionals Informeel Netwerk. SPIN heeft nu een kleine tien jaren gefunctioneerd. Dat gebeurde met ups en downs. In de betere tijden bezochten ongeveer 20 mensen de bijeenkomsten die eenmaal per twee maanden plaatsvonden. In slechtere tijden zakte het aantal deelnemers tot onder de tien en nam ook de frequentie van bijeenkomsten af.

Tijdens alweer een ISAGA-congres, ditmaal in 2003 in Kisarazu (Japan), werd besloten SPIN te revitaliseren. Sindsdien is SPIN weer regelmatig bij elkaar gekomen en is de wens uitgesproken om meer naar buiten te treden, andere mensen in ons werk te interesseren en een daarbij meer passende organisatiestructuur te creëren.
Wie zijn de oprichters?

Op 18 maart 2004 besloot SPIN om vereniging te worden: Simulation and Gaming Association – The Netherlands, kortweg SAGANET. De oprichters waren:

 • Pieter van der Hijden, Sofos Consultancy, Amsterdam
 • Igor Mayer, Technische Universiteit Delft
 • Peter Pel
 • Vincent Peters, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Harke van der Wal
 • Richard Scalzo, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Ivo Wenzler, Accenture

Op 25 mei 2004 was de oprichting een feit.

Oud bestuursleden

Sindsdien hebben de volgende leden het bestuur vertegenwoordigd:

 • Diederik Stolk (2021-2024)
 • Carel Ketelaars (2018-2022)
 • Ivo de Nooijer (2019-2022)
 • Kirsten de Ries (2017-2021)
 • Peter van Lent (2019-2021)
 • Nico Groenenberg (2017-2020)
 • Rob Tieben (2018-2020)
 • Herman van der Bij (2013-2019)
 • Pieter van Prooijen (2015-2018)
 • Nettie Wester (2014 – 2017)
 • Roy van Bussel (2014 – 2017)
 • Viktor Markowski (2012 – 2016)
 • Kees van Haaster (2010 – 2016)
 • Heide Lukosch (2013 – 2016)
 • Swen Stoop (2009 – 2015)
 • Geertje Bekebrede (2008 – 2013)
 • Marleen van de Westelaken (2008 – 2013)
 • Leo Nabben (2012 – 2013)
 • Martijn Koops (2010 – 2013)
 • Angeline van Gils (2009 – 2012)
 • Luuk Terbeek (2009 – 2010)
 • Lennart Quispel (2008 – 2012)
 • Nico Ebbinkhuijsen (2007 – 2009)
 • Nikola Pavloff (2006 – 2009)
 • Marieke van Heeswijk (2006 – 2009)
 • Vincent Peters (2004 – 2010)
 • Richard Scalzo (2004 – 2007)
 • Igor Mayer (2004 – 2008)
 • Pieter van der Hijden (2004 – 2008)

Voor wie?

 • (Serious) Game designers
 • Onderzoekers
 • Practitioners, zoals trainers, docenten en coaches

SAGANET is er voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep of opleiding werkt met serious games en spelsimulaties: spellen op het gebied van strategie, kennisverwerving en attitudeverandering. Een “typisch” SAGANET-lid kan een student of hoogleraar zijn, maar evengoed een spelontwikkelaar of een gebruiker in het bedrijfsleven.

Ook de sectoren waarin onze leden actief zijn, lopen uiteen van onderwijs en gezondheidszorg tot marketing en defensie. Daarmee is SAGANET als allround vereniging een goede afspiegeling van het vakgebied. Bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek ontmoeten elkaar zonder commerciële belangen.