De Simulation and Gaming Association Netherlands (SAGANET) is een vereniging van professionals op gebied van serious gaming. Als vereniging ondersteunen we regelmatig activiteiten als seminars en congressen, en zijn daar uiteraard ook zelf aanwezig. Als vereniging presenteren we onszelf het liefst op een manier in lijn met onze doelstelling en corebusiness van onze leden: met een spel.

Ontwerp een spel dat geschikt is om op een evenement te spelen met bezoekers waarbij de spelers leren waar SAGANET voor staat, wat voor soort leden we in ons bestand hebben en wat SAGANET kan betekenen voor leden. De bedenker van het beste spelconcept wordt in staat gesteld het spel te (laten) ontwikkelen binnen een vastgesteld budget, namelijk €750,- waarvan €250,- geoormerkt is voor materiaalkosten en rest vrij besteedbaar is.

Voorwaarden:

 • Het spel verschaft spelers inzicht in SAGANET, dienst missie, activiteiten en ledenbestand.
 • De wedstrijd staat open voor leden èn niet-leden. In het laatste geval moet er ten minste één lid wel betrokken zijn geweest in het ontwerpproces.
 • Het spel moet laagdrempelig zijn zodat zonder veel toelichting gespeeld kan worden en in beginsel door ongetrainde facilitators begeleidt kunnen worden.
 • Het spel moet zonder noemenswaardig onderhoud of aanpassingen ten minste 3 jaar speelbaar zijn.
 • De keuze van het medium is vrij (digitaal, analoog, reallife, etc toegestaan) met uitzondering van telefoonafhankelijke apps.
 • Het spelen van het spel duurt niet langer dan 15 minuten.
 • Het spel is schaalbaar, en kan met diverse aantallen spelers gespeeld worden.
 • Het spel is visueel dynamisch, en is ook interessant voor toeschouwers.
 • Het spel moet verplaatsbaar zijn (bij voorkeur moeten de gezamenlijke componenten in één personenauto vervoerd kunnen worden).
 • Het spel is leuk om te spelen.
 • Het ontwerp moet als prototype en proof of concept ingeleverd.
 • Het prototype van het spel moet realiseerbaar zijn binnen een budget van €1000,-
 • Deadline inleverdatum: 1 december 2019.

Inzendingen kunnen verstuurd worden naar info@saganet.nl