door: Gijs van der Linden van LIB Businessgames

 

Om studenten bekend te maken met de ‘business’ en cultuur van het bedrijf, én om het bedrijf kennis te laten maken met de student, ontwikkelen wij maatwerk businessgames. Deze interactieve ﴾off line﴿ games zetten onze klanten in als onderdeel van inhousedagen of business courses.

 

De basis van een game

De games werken volgens verschillende modellen die wij in de afgelopen 13 jaar hebben ontwikkeld. Het mooie van deze modellen is dat wij deze aan kunnen passen aan de business van het bedrijf. Op deze manier leveren wij maatwerk met beproefde concepten. Het is allemaal begonnen met het ‘driehoeksmodel’ waarin het draait om samenwerking en win‐win‐win situaties. We verdelen de deelnemers over 3 verschillende partijen die ieder hun eigen doel hebben maar wel elkaar nodig hebben om deze te verwezenlijken. Van iedere soort partij zijn er een aantal teams die elkaar beconcurreren, zo creëren we competitie en interactie. Zij gaan vaak alleen voor hun eigen doel en willen het onderste uit de kan halen in de onderhandelingen met andere partijen. Als ze echter een stapje terug doen en de markt eens op een andere manier bekijken, zien ze dat ze elkaar nodig hebben om hun doelen te bereiken. Ze kunnen een samenwerking opzetten, een relatie opbouwen en zo veel efficiënter hun gezamenlijke belangen nastreven.

 

“Als ze echter een stapje terug doen en de markt eens op een andere manier bekijken, zien ze dat ze elkaar nodig hebben om hun doelen te bereiken.”

 

Een ander voorbeeld is ons ‘Gestalt’ model. Gestalt staat voor ́het geheel is meer dan de som der delen ́. Hierin gaan we uit van dezelfde soort partijen die samen iets opbouwen maar ook de competitie met elkaar aangaan. Uiteindelijk wil iedereen de beste zijn. Er is een gezamenlijk doel en tegelijk onderlinge concurrentie. Dit is eigenlijk zoals veel bedrijven zijn opgebouwd: een bedrijf met verschillende afdelingen. Het algemene doel is bijvoorbeeld winst maken maar de afdelingen hebben ook hun eigen targets. Soms moeten ze iets voor een ander of het algemeen belang doen wat hun eigen team niet direct iets oplevert. We creëren een speelveld waarin men de verschillende belangen kan waarnemen en daar al spelenderwijs lering uit kan trekken.

Zeer belangrijk uiteraard is dat de game óók leuk is! De competitieve opzet en het werken in teams maakt al snel dat iedereen er vol voor gaat. Echter zijn ook de spelattributen belangrijk. Het moet er allemaal picobello uitzien. De game is namelijk het “visitekaartje” van het bedrijf. Tevens zijn de presentatie en de evaluatie belangrijk. Bijvoorbeeld: Wat gebeurde er in de game, waar je in de dagelijkse praktijk ook mee te maken krijgt? Door het spelen wordt ook inzichtelijk gemaakt in welke branches het bedrijf actief is, met welke vragen ze te maken krijgen. Daarnaast laat je de studenten ervaren ﴾in een snelkookpan﴿ dat werken bij jouw bedrijf erg leuk is en je veel energie geeft.

 

Recruitment inhousedagen

Voor een klant hebben wij ons driehoeksmodel ingevuld met de omgeving van een snoepfabrikant. De deelnemers van deze game vertegenwoordigen een snoepfabrikant, marketeer of winkel. De teams bestaan uit vier of vijf personen. Allereerst bedenken zij een strategie. Daarna ontstaat er een markt van vraag en aanbod, de partijen gaan zaken met elkaar doen. De winkeliers worden aan het einde van de dag afgerekend op de kwaliteit van de producten en diensten die zij hebben ingekocht. De fabrikanten en de marketeers worden beoordeeld op het cash geld dat zij hebben verdiend. Soms voegen wij extra criteria toe, zoals klantentevredenheid, of de hoeveelheid verkochte producten en diensten. Vaak vind je dit soort zaken ook terug in de hoeveelheid geld die je hebt verdiend.

 

 

De ‘business’ wordt op deze manier van alle kanten belicht. Door de competitieve opzet komt de ware aard van de deelnemers al snel bovendrijven. Vaak denken mensen dat als je een grote mond hebt, je zo’n ‘spelletje’ eenvoudig wint. In de praktijk blijkt echter dat de studenten die rustiger te werk gaan en echt contact hebben met de klanten, de zaken meer gegund worden. Een mooiere link met de praktijk is er niet; zaken met elkaar doen, betekent elkaar zaken gunnen.

 

“Zaken met elkaar doen, betekent elkaar zaken gunnen.”

 

Een enkele keer wint een team dat niet echt op een nette manier zaken heeft gedaan. Zo zijn er teams die gemaakte afspraken verbreken, of deals maken die ze niet na kunnen komen. Ook dit gebeurt wel eens in de werkelijkheid. Een groot verschil echter is dat in het ‘echte leven’ je niet lang op deze manier zaken kunt blijven doen. Je krijgt namelijk een slechte naam en de gedupeerden willen geen zaken meer met je doen. Een game is daarvoor vaak te kort, de scores zijn enkel een momentopname. Hoe je zaken hebt gedaan wordt uiteraard wel opgemerkt door het bedrijf waar je te gast bent. Of je wint of niet, is van ondergeschikt belang in de beoordeling of je wel of geen uitnodiging krijgt om te solliciteren. De mentaliteit, houding en vaardigheden van de kandidaat geven de doorslag.

Samenvattend komt het in onze recruitmentgames voor inhousedagen vrijwel altijd aan op teamwork en commercialiteit. Door het werken in een team kan de opdrachtgever goed zien hoe het gesteld is met de soft skills van de student. Samenwerken, goed kunnen luisteren, leidinggeven, overzicht bewaren, hoofd‐ van bijzaken kunnen scheiden en onderhandelen zijn enkele voorbeelden hiervan.

Waar wordt zoal op gelet als de studenten een game spelen? Het belangrijkste is wel, of het bedrijf denkt dat de student in de cultuur past. Dit is moeilijk meetbaar maar je ziet de studenten in relatief korte tijd veel van hun sociale kwaliteiten inzetten. Achteraf beoordelen de spelleider en medewerkers van het bedrijf de kandidaten op vaste punten. Deze zijn vooraf door het bedrijf bepaald. De deelnemers met de beste score krijgen een uitnodiging voor een vervolggesprek. Een game voor een inhousedag duurt gemiddeld zo’n drie uur.

 

Recruitment Business Courses

Voor een advocatenkantoor verzorgen wij tijdens de Business Course een game waarin de studenten in teams een overname begeleiden. De game start met een video waarin de klant zijn wensen duidelijk maakt. Het gaat om een miljarden overname met een enorme tijdsdruk. De studenten worden getest op hun kennis en vaardigheden. Hoe gaan ze om met de werkdruk? Weten ze snel de juiste oplossingen aan te dragen? Door verschillende prikkels in de media lijkt het geen fictie maar realiteit.

Voorafgaand aan de deelname aan een business course vindt er bijna altijd een voorgesprek plaats met de student. De selectiecriteria zijn strenger dan bij inhousedagen. Waar het tijdens een inhousedag gaat om een relatief snelle wederzijdse kennismaking, gaat het bij een business course om een ‘diepere’ kennismaking. Zo ook bij de inzet van de business games. Zoals aangegeven draait het bij de games tijdens de inhousedagen veelal om teamwork en commercialiteit. Kortom je zet optimaal je sociale vaardigheden in. Tijdens business courses wordt er ook nog gelet op je kennisniveau, helemaal bij bedrijven die op zoek zijn naar juridisch en financieel talent. Een gemiddelde business course duurt drie dagen. Dit betekent dat je veel meer tijd ter beschikking hebt om de studenten uit te dagen.

Het kennisniveau wordt getest door uitdagende klantcases waarbij de teams dagen de tijd krijgen om zaken voor te bereiden, informatie te verzamelen en om met ‘klanten’ te praten. Vaak zijn de klanten medewerkers van het bedrijf die “in de huid kruipen van”. Klantcases kunnen bijvoorbeeld om grote overnames gaan of om ingewikkelde financieringen. Het is niet van deze tijd om studenten dagenlang in een kamer aan zo’n case te laten werken. Nee, ze maken telefonische afspraken, gaan op onderzoek uit bij echte klanten, doen videoconferences en als het moet, vliegen ze naar een Europese hoofdstad. Dit alles uiteraard weer in competitie. Immers de concurrentie hijgt in je nek. Lukt het je team om onder druk goed te presteren?

Een game tijdens een business course is ook een soort ludieke, interactieve training. De game wordt vaak afgewisseld door korte lezingen, waarin overdracht van kennis plaatsvindt die ze in het vervolg van de game nodig hebben. Naast het testen van kennis, dient de game ook om te zien hoe snel de kandidaten het geleerde oppakken en in de praktijk inzetten. Gedurende deze dagen vinden er tevens diverse feedbacksessies plaats.

Aan de hand van de game leren de studenten tijdens de business course het bedrijf ook echt beter kennen. Het is van essentieel belang om veel medewerkers te ontmoeten, maar ook het kantoor van het bedrijf te zien. Ook dit maken wij onderdeel van de game. De informatie die ze moeten vinden, is op verschillende plekken te raadplegen of is op te vragen bij verschillende medewerkers.

Samengevat is het verschil tussen een game voor een inhouse dag en een Business Course voornamelijk de diepgang. Er is meer tijd beschikbaar, de deelnemers worden inhoudelijk beter getest en er is meer contact tussen het bedrijf en de studenten. De studenten ervaren beter de cultuur van het bedrijf en de recruiters hebben een beter inzicht in de kwaliteiten van de kandidaten.

 

Wat levert het op?

Een recruitment game impliceert dat je de kandidaat echt in actie ziet, je hem of haar uitdaagt en leert kennen. Als wij afgaan op de feedback van onze klanten, dan leveren recruitmentgames veel sollicitaties op van de doelgroep waar ze naar op zoek zijn: jong hoogopgeleide WO starters. Een business course levert al direct nog meer sollicitaties op, aangezien er al een selectie aan vooraf gaat. Na afloop ben je dan al verder in de sollicitatieprocedure dan dat je na een inhousedag bent. Bij de business courses die wij jaarlijks voor vooraanstaande bedrijven mogen organiseren, hebben zij ongeveer aan 1/3 van het aantal deelnemers een aanbieding gedaan. Verleden jaar ﴾2013﴿ ging het om gemiddeld 24 deelnemers per business course, waarbij er aan ca. 8 studenten een aanbieding is gedaan.

Naast het rekruteren hebben de games ook nog marketingdoeleinden. Doordat de games erg motiverend zijn , gaat er een wervende werking vanuit onder de studenten. De mond tot mond reclame doet zijn werk en op social media wordt er over gesproken. Kortom je bent meer zichtbaar. Als vooraanstaand bedrijf is dat van wezenlijk belang bij het aantrekken van jonge hoogopgeleide medewerkers. En naar verwachting wordt de vraag naar deze doelgroep de komende jaren alleen maar groter.

 

Dit artikel verscheen in Homo Ludens Magazine #4, Juli 2014