Vrijdag 28 oktober 2022 vond de online seminar ‘Games 4 Change plaats’. De games en verhalen die aan bod kwamen waren heel complementair, met drie sprekers met elk een interessant verhaal. Tijd voor spellen was er uiteindelijk minder dan tijd voor de verhalen, maar het was zeker speels.
Nancy Beers, van Happy Game Changers, nam ons als zelfbenoemde muziekjuf (“een exact vak”) en IT nerd (“een creatief vak”) en open source hippy mee in spelen in een veranderende omgeving en hoe dat online kan. Ook organiseert zij Play in Business, de volgende editie staat 30 juni 2023 gepland. Nancy had mooie prikkelende uitspraken, zoals hoe ze liever met volwassenen speelt, want kinderen kunnen het al. En hoe spelen de beste manier van (samen) leren is. Ze nam ons mee in haar online Mural board vor tips en thema’s. Qua gedragsverandering gaf zij aan dat niemand veranderd wil worden. En jezelf veranderen is veelal impliciet gekoppeld aan verlies, iets kwijtraken. Goed om dat te beseffen als je wilt bijdragen aan gedragsverandering. De kracht van spelen is dat je natuurlijk gedrag van personen ziet, waarbij onderlinge relaties snel duidelijk worden (non-verbaal gedrag zoals aanmoediging, of met de ogen rollen). Verder attendeerde zij dat verandering ook in het systeem zit, niet alleen in mensen. Spel maakt het systeem zichtbaar. Verder hebben we haar visie ervaren dat online op afstand ook zeker gespeeld kan worden wat veelal wel de perceptie is. We hebben actief gestaan (tip voor brainstorm sessies) en meer tijd voor een check-in genomen (wat online meestal wordt overgeslagen) met een kwadranten camera oefening. Het speelse kwam ook zeker weer terug in de ‘Pull a Mole’ oefening waarin een deelnemer anderen weer terug in beeld moest roepen terwijl de anderen langzaam uit beeld schuiven.
Johan van der Meulen, van 8D Games, gaf het perspectief of gedragsverandering met games waarbij ook de bredere context wordt betrokken. Zij trekken met meerdere partners op in onderzoek en ontwikkeling, en ook zo in de uiteindelijke implementatie om het spelen en de gedragsverandering beter in te bedden. Zo gaf hij het voorbeeld van Missie Master, een spel waarbij kinderen worden gestimulerd om meer te bewegen. Daarbij is de game interventie niet alleen een app is, maar er ook een mascotte is die vaker bij kinderen opduikt en zijn ook sportcoaches betrokken in de wijken. Een ander voorbeeld van verandering met games was een bordspel, het hoeft niet altijd digitaal (woorden waar ondergetekende ook heel blij mee is). Het voorbeeld ging over bedrijfsovername bij familiebedrijven waarbij spelers in het spel elkaars positie en belangen innemen en zo het onderwerp bespreken. Mooie manier van inzicht in elkaar, zeker wanneer het een beladen is geworden wat eerder vermeden wordt. Er was ook discussie over hoe Virtual Reality wordt ingezet en nou van echt toegevoegde waarde kan zijn. Autonomie speler is belangrijk, het kan directe feedback geven en afhankelijk van de beoogde uitkomsten kan het een goede manier zijn of niet. Er werd geattendeerd dat soms juist vertraagde feedback in plaats van snelle beter is, bij dieper niveau van leren, veranderen. Dat kan in VR, maar het is goed om bewust te zijn van hoe de interventie opgebouwd moet worden. De video van Jeremy Bailenson werd getipt.
Jennifer van Exel, oprichter studio Toi Toi, is organisatie socioloog en game designer. Met een team divers in expertise zetten zij serious games in tijdens organisatieveranderingen. Haar perspectief toonde goed hoe het ontwikkelen van het spel, het co-creëren en inventariseren, al onderdeel van de interventie is. Zij gaf aan hoe spelen en het ontwikkelen al mensen in beweging brengt en hoe zij het verhaal van de organisatie, de dynamiek, vatten met diverse middelen (een plaat, een film) om de observaties terug te geven. Jennifer lichtte uit dat een verandering van een systeem via verschillende kantelpunten kan gaan en juist games zich richten op de kantelpunten die wellicht minder tastbaar zijn, maar huist meer transformatieve impact hebben (waarden, impact, handelen). In het traject wat zij als voorbeeld gaf, hebben zij met de game ook werk en spel verbonden met elkaar: medewerkers kregen uitdagingen voor op de werkvloer. Dat stimuleerde en motiveerde medewerkers om al spelend uit hun comfort zone te stappen en ander gedrag te oefenen. En zo had de game ook meer bereik, ook klanten en andere collega’s konden het spelen (leren) bemerken. Ten slotte werd een interventie die inhaakt op biases die iedereen heeft (vooroordelen) en hoe je spelend kan oefenen met het bewust proberen in te zetten van bepaalde biases.

We eindigden de seminar met online nakletsen waarbij duidelijk werd dat de deelnemers van de seminar zeker geinspireerd waren. Er werd nog veel nagepraat en kennis gemaakt met elkaar.

-Arjan