Eind april vond het SAGANET seminar “GRUNN AI” plaats. De sessie combineerde de traditionele ‘old school’ met ‘new tech’: \

Deelnemers werden eerst door Arjan van Houwelingen meegenomen in het spelproject GRUNN. In samenwerking met ruim 30 musea is een toegankelijk bordspel ontwikkeld door hem en Robert Brouwer waarbij de geschiedenis van het landschap van het noorden van Nederland centraal staat. Als je meer wilt lezen over het project kan dat hier en ook over het ontwerproces is meer te weten te komen. Het spel werd uiteraard gespeeld en werd te ervaren hoe een spel wat spelplezier als doel heeft ook historisch accuraat kan zijn en daarmee educatieve waarde heeft.

Vervolgens was de uitdaging om het spelconcept GRUNN als springplank te nemen en rap aan te passen met behulp van de huidige AI (artificial intelligence). Tim Goudriaan leidde dit deel en toonde de mogelijkheden van deze nieuwe tools. Hij liet zien hoe Chat GPT optimaal te benutten is, hoe instructies te geven, zodat er meer relevante responses uitkomen. De deelnemers gingen al snel los in eigen spelconcepten en gingen al snel verschillende kanten qua spelconcept en -doel op. Jaap de Goede ging rond en liet deelnemers hierbij kennis maken met de mogelijkheden van AI gegenereerde art door Midjourney te tonen en samen met deelnemers prompts te geven.

Tim laat zien hoe je met goede prompts en doorvragen het potentieel van Chat GPT pas echt kan benutten

Aan het einde van de middag was er door de deelnemers gespeeld, geëxperimenteerd met spel en in het leren van nieuwe tools. Daarna was er gelegenheid voor nader spreken en netwerken en sloten we de dag af met een drankje en hapje terwijl er gefilosofeerd werd over wat voor impact nieuwe technologieën zullen hebben op onze maatschappij. Al met al was de sessie een groot succes!

Een prompt over een nieuw bordspel levert bordspel beelden op die vragen om een uitwerking