Afgelopen dinsdag 7 maart was onze ALV, dit keer online. Dank voor je aanwezigheid als je erbij was, en bedankt aan iedereen die input heeft geleverd en ook daaromheen heeft meegeholpen!

Fysieke likes voor onze ALV in een digitale wereld

Wat is er zoal besproken? We hebben meerdere activiteiten georganiseerd, meer leden geworven, en nieuwe spelers aan ons netwerk toegevoegd. Zoals verder ook te lezen was in de eerder verstuurde documentatie, hebben we ook het magazine Homo Ludens opgenomen op de site.

Hieronder een aantal highlights uit de vergadering:

Jaap blijft voorzitter
Jaap gaat een nieuwe periode (van 4 jaar) bestuurslid zijn in. We vroegen de aanwezigen om goedkeuring, zoals dat hoort, en Jaap gaf aan blij te zijn met zijn voorzittersrol maar nog geen garantie te geven om ook de hele periode van 3 jaar af te maken. “Vooralsnog is het erg leuk om te doen, dus ik blijf” – aldus Jaap.

Reacties en vragen op jaarstukken 
Het bestuur had een aantal stukken voorbereid om door te spreken met elkaar. Zoals het jaarplan en de begroting voor 2023. Het was fijn om er samen met jullie doorheen te gaan en de reactie die we kregen over het algemeen was ‘ziet er al goed uit’. Er werden een paar vragen gesteld, waar het bestuur erg blij mee was. Jullie houden ons immers scherp!

Enthousiasme voor de ‘nieuwe’ 4 pijlers
Het voorstel om ons als vereniging op 4 gebieden in te gaan zetten werd omarmd. Op de vraag of werkgroepen daar een goede vorm voor zijn, werd wisselend gereageerd, dus dat gaan we verder in gesprek met jullie vormgeven.

De 4 pijlers zijn:

  1. impact meten van games
  2. professionele ontwikkeling (intervisie, thema-uitjes, etc)
  3. het vakgebied op de kaart zetten
  4. onderwijsinnovatie

SAGANET op MS Teams
We openen binnenkort de deuren van een online omgeving waarin we kunnen uitwisselen, verzamelen, verdiepen, etc. Dit vervangt op termijn het online opslag platform dat het bestuur nu gebruikt, en heeft natuurlijk als voordeel dat het mogelijkheden schept voor interactie ‘voor & door leden’!

Smoelenboek
Het is al langer de wens om een smoelenboek op te zetten van alle leden (die mee willen doen). Dat staat nu dan echt te gebeuren. We hebben in kaart gebracht onder welke functietitel en in welke branches onze leden opereren. Nu was het nog de vraag: willen we dat openbaar publiceren – of besloten als overzicht beschikbaar stellen? En zou je met je bedrijfsnaam of op persoonlijke titel op zo’n smoelenboek (op de website) willen staan? Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Laat je horen op bestuur AT saganet.nl