DEZE PAGINA BEVAT MOGELIJK VEROUDERDE INFORMATIE.

SURF NAAR HIER VOOR RECENTE REGELS

Wat komt in aanmerking voor de SAGANET Award?

  • Scripties of eindverslagen geschreven over Gaming.
  • Games, mits voorzien van toelichting op ontwerpproces en/of de effecten.
  • Games op zich komen dus niet in aanmerking!

Wie komt in aanmerking voor de SAGANET Award?

  • Studenten die een opleiding volgen aan mbo, hbo of universiteit binnen het Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen en Suriname).
  • Degene die werken aan een promotie-onderzoek of Phd komen niet in aanmerking.

Hoe verloopt de aanmelding?

De aanvraag wordt ingediend door een docent van de opleiding waar de student staat ingeschreven, vergezeld van een korte motivatie door docent en student.

Beoordeling en criteria

Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury, die door het bestuur van SAGANET is samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit mbo, hbo en wo instellingen.

De aard van de prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1000 ter ondersteuning van de winnaar bij zijn verdere ontwikkeling als spelbouwer, facilitator of onderzoeker, dat een jaar beschikbaar blijft.